De Wijhese Rackets.nl

Welkom!

Afmelden lidmaatschap

Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie van de vereniging.
Het lidmaatschap eindigt bij opzegging onmiddellijk. Volgens de statuten is men de volledige contributie verschuldigd tot het einde van het lopende speelseizoen.
Als u het lidmaatschap schriftelijk beëindigt en het gehele seizoen nog niet gespeeld heeft, dan is dat:
• vóór 1 september kosteloos;
• vóór 1 december betaalt u € 30 i.v.m. de (bonds-)kosten;
• ná 1 december betaalt u € 50
Dit kan bij Henk Stroomberg.

Nieuws

10-11-2014 Website lie